Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie

Témy: pandémia,sociálne poistenie,Top,zákon o službách zamestnanosti,Zákonník práce,zdravotné poistenie

*

Tu nájdete súhrn odkazov na všetky články týkajúce sa projektu "Prvá pomoc" na podporu udržania pracovných miest a na pomoc SZČO a na články popisujúce legislatívne zmeny týkajúce sa miezd, daní fyzických osoôb a odvodov, prijaté v období pandémie. Všetky články sú aktualizované vzhľadom na stav platný od 20.5.2020.

*

Kľúčový článok popisujúci projekt "Prvá pomoc"

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=309

*

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" od 14.5.2020 - 17.5.2020

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=338

*

SOS dotácia (dohodári a ďalšie osoby, ktoré nemajú nárok na príspevok v projekte "Prvá pomoc")

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=331

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=341

*

Najčastejšie otázky k projektu "Prvá pomoc"

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=308

*

Príklady a typické problémy k príspevkom v rámci jednotlivých opatrení projektu "Prvá pomoc"

Úvodná séria príkladov ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=310

Ako získať čo najvyšší príspevok ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=321

Je dobrý nápad skracovať zamestnancom úväzky ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=323

Opatrenie č. 3: Je výhodnejší spôsob výpočtu 3A alebo 3B ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=324

Je príspevok zdaniteľný príjem ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=318

Podmienka "podnik v ťažkostiach" ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=327

*

Výklad UVZ SR k spôsobu určovania možnosti otvorenia prevádzok

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=317

*

Zmeny v odvodoch v období pandémie

Sumarizácia všetkých úľav na odvodoch ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=329

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=326

Odklad platby odvodov za marec 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=311

Odpustenie odvodov do SP za apríl 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=337

Odklad platby odvodov do SP za máj 2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=340

Posunutie lehoty pre vznik/zánik povinného poistenia SZČO v Sociálnej poisťovni ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=333

*

Zákonník práce

Novela Zákonníka práce účinná od 4.4.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=312

Pandémia a sviatky, na čo má zamestnanec nárok ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=316

Krátenie dovolenky v období pandémie ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=339

Pandémia a dočasné pridelenie zamestnanca ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=306

Pandémia a výpovede ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=305

*

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s pandémiou

Komentár k zákonu ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=315

Novela z 22.4.2020 ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=325

*

Dávky zo Sociálnej poisťovne v období pandémie

Pandemické ošetrovné ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=303

Ošetrovné po skončení poberania rodičovského príspevku ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=314

Predĺženie doby čerpania dávky v nezamestnanosti ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=313

Pandemické karanténne nemocenské ... http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=304

*

Pandémia a rodičovský príspevok

http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=330

*

Naše služby v období pandémie

Prístup na stránku www.relia.sk (do 31.5.2020 ako bonus možnosť klásť otázky v diskusiách k témam) ... http://www.relia.sk/register.aspx

Publikácie a prihlášky na webináre ... http://www.relia.sk/obchod.aspx

*

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.