Téma: zdravotné poistenie

Kniha ODVODY: Kapitola 1.5 ZAMESTNANEC, VYMERIAVACÍ ZÁKLAD NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Kniha ODVODY: Kapitola 1.4 ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Kniha ODVODY: Kapitola 1.3 DOHODY A ODVODY

Kniha ODVODY: Kapitola 1.1 ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ, ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Odklad platenia odvodov do SP za júl 2020

Tipy VII. (2020): Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Odklad platenia odvodov do SP za jún 2020

Koniec školského roka - daňový bonus, prídavky na deti, zdravotné poistenie, študentské brigády

Odklad platenia odvodov do SP za máj 2020

Zmeny v projekte "Prvá pomoc" k 14.5.2020-17.5.2020

Tipy VII. (2020): Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Projekt "Prvá pomoc" a legislatívne zmeny v období pandémie

Tipy VII. (2020): Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Úľavy na odvodoch v období pandémie

Novela zákona o sociálnom poistení a zákona o službách zamestnanosti z 22.4.2020

Odklad platenia odvodov za marec 2020

Koronavírus a SZČO

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2019 bola 1092 Eur. Aký to má dopad na veličiny v roku 2021?

Zmena pri posudzovaní výnimiek pri platení odvodov poberateľov dôchodkov od 1.1.2020

Zmluva o výkone športového odborníka - odvody od 1.1.2020

Mzdové veličiny 2020

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2020

SZČO a sociálne poistenie od 1.7.2019 (1.10.2019)

Priemerná mesačná mzda v SR za rok 2018 bola 1013 Eur. Dopad na veličiny v roku 2020?

Sociálne a zdravotné poistenie - veličiny platné v roku 2019

Odvody profesionálnych športovcov ako zamestnancov v roku 2019

Odvodová odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Odvody SZČO v roku 2019

Mzdové veličiny 2019 (aktualizované 2.9.2019)

Mzdové veličiny 2018 (aktualizované 7.6.2018)

Zákonník práce 2018: Kapitola 7. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Zdravotné poistenie osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt v SR - zmena od 1.1.2018

Tipy VI.: Kapitola 13. ODVODY ROK 2018

Tipy VI.: Kapitola 12. MZDOVÉ VELIČINY 2018

Tipy VI.: Kapitola 11. POROVNANIE DAŇOVO-ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA

Tipy VI.: Kapitola 10. DOBROVOĽNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 9. ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI

Tipy VI.: Kapitola 8. AUTORI A UMELCI

Tipy VI.: Kapitola 7. PODIELY NA ZISKU

Tipy VI.: Kapitola 6. SPOLOČNÍCI A KONATELIA S.R.O.

Tipy VI.: Kapitola 5. SZČO

Tipy VI.: Kapitola 4. ODPOČÍTATEĽNÁ POLOŽKA NA ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Tipy VI.: Kapitola 3. ODVODOVÁ VÝNIMKA PRE DLHODOBO NEZAMESTNANÝCH

Tipy VI.: Kapitola 2. DOHODY

Tipy VI.: Kapitola 1. LEGISLATÍVNE ZMENY PRE ROK 2018

Trinásty a štrnásty plat

Zákon o zdravotnom poistení zmeny od 1.1.2018

Mzdové veličiny 2018

Autori a umelci - dane a odvody 2004 - 2017

Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody